Základy technologie 2021-05-05T13:00:18+00:00

Fotovoltaika je technologie pro přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu. Základem jsou fotovoltaické články a z nich vytvořené fotovoltaické panely. Základem fotovoltaického článku je polovodičová dioda. Nejvíce využívaným materiálem pro výrobu fotovoltaických článků je v současné době křemík. 

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří několik komponentů, z nichž dva základní jsou fotovoltaické (solární) panely a střídač. Fotovoltaické panely vyrábí elektrickou energii ve formě stejnosměrného proudu. Střídač (nebo jinak měnič) převádí stejnosměrný proud z panelů na elektřinu s takovými parametry, aby na ní mohly normálně fungovat standardní spotřebiče připojené do zásuvky. Další části fotovoltaické elektrárny tvoří solární regulátor, propojovací vodiče, ochranné prvky, baterie nebo transformátor.

Využíváním elektřiny z fotovoltaiky se šetří životní prostředí. Zhruba rok a půl trvá, než solární panel v České republice vyrobí takové množství elektřiny, jaké bylo potřeba na jeho výrobu. Zároveň se však účinnost panelů i efektivita jejich výroby každým rokem zlepšuje a stále větší část energie na výrobu samotných článků a panelů je pokryta také z obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické panely lze kompletně recyklovat, střídače také, u baterií záleží na konkrétní technologii.