Projekty 2024-01-26T08:09:49+00:00

Cech akumulace a fotovoltaiky dlouhodobě pracuje na zvyšování kvality instalací FVE

V loňském roce CAFT reagoval na negativní odezvy z trhu ohledně nekvalitně
provedeným instalacím FVE vydáním spotřebitelských desater.

Dalším krokem CAFT k zajištění kvalitně provedených instalací a tím zvýšením důvěry
při využívání těchto zdrojů je realizace projektu “Online vzdělávání ke zvýšení
odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie
(fotovoltaika, tepelná čerpadla)” za finanční spoluúčasti Evropské unie z Fondu Next
Generation EU. Tento projekt zároveň výrazně posouvá vzdělávání a zvyšování
odborné kvalifikace o několik stupňů, a to díky digitalizaci. Využití AR (augmented
reality – rozšířené reality) umožňuje zobrazení procesů jako 3D animací.

Cílem projektu je zvyšování odbornosti personálních kapacit instalační firem. Hlavním
výstupem je vytvoření softwarového a datového prostředí pro vytváření, umisťování a
zobrazování instruktážních materiálů k jednotlivým krokům (výrobkům) celého procesu
instalace výroben OZE s využitím rozšířené reality. Vytvoření takového prostoru a
možnosti online i offline zobrazování je efektivním nástrojem jak pro výrobce, kterým se
tím otevírá možnost zvýšení dosahu a rychlosti zaškolování při zavádění nových
výrobků, tak motážníkům, kteří mohou efektivně reagovat na poptávku klienta i v
případě instalace výrobku, se kterým doposud nemají zkušenosti.

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.