Členství 2023-03-28T12:22:08+00:00

PŘÍNOSY ČLENSTVÍ

včasné informacelegislativních změnách a rady, jak si s nimi v praxi poradit

zprostředkování Vašich podnětů a iniciace legislativních změn

pomoc při řešení problémů v podnikání

podpora při rozvoji Vaší podnikatelské činnosti

sdílení zkušeností a znalostí z praxe

příležitost k navázání obchodních kontaktů

Chcete se k nám přidat?

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ CAFT

Vyplňte náš registrační formulář člena Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií.

Vyplnit formulář

ETICKÝ KODEX

POSLÁNÍ A CÍLE CECHU

 • Podporovat rozvoj a využívání technických řešení pro výrobu, ukládání a spotřebu elektřiny z fotovoltaických zdrojů
 • Zvyšovat energetickou soběstačnost budov, obcí, měst, domácností a výrobních areálů jako aktivních prvků elektrizační soustavy
 • Zvyšovat energetickou bezpečnost občanů a firem v České republice
 • Spolupracovat s dalšími dobrovolnými organizacemi na dosažení cílů cechu.
 • Spolupracovat se státní správou a s politickou reprezentací na dosažení cílů cechu.
 • Informovat veřejnost o cílech a úspěších cechu, rehabilitovat v očích veřejnosti fotovoltaiku jako jeden z nejperspektivnějších zdrojů energie z pohledu drobných a středních spotřebitelů energie.
 • Spolupracovat s akademickou obcí na dosažení cílů cechu.
 • Zvyšovat odbornou úroveň členů cechu a poskytovat důležité oborové informace svým členům.

MORÁLNÍ ZÁVAZKY ČLENŮ

 • Členové cechu hájí cech a cíle cechu navenek i vůči ostatním členům cechu
 • Členové cechu se zavazují, že budou dodržovat etické obchodní praktiky jako základ pro bezproblémovou a kvalitní realizaci zakázek
 • Členové cechu dbají na dodržování podmínek kvality a bezpečnosti
 • Členové cechu dodržují platné zákony, vyhlášky, normy a předpisy
 • Členové cechu se vzdělávají v oboru a sdílejí své zkušenosti a poznatky s ostatními členy cechu
 • Členové cechu upřednostňují kvalitu a dlouhodobé cíle před okamžitým ziskem

DODRŽOVÁNÍ KODEXU

 • Členové cechu přistoupili k tomuto kodexu a uznávají závaznost tohoto kodexu
 • Členové cechu berou na vědomí, že mohou být vyloučeni v důsledku hrubého, nebo opakovaného porušování tohoto kodexu
 • O závažnosti porušení kodexu rozhoduje představenstvo
 • Představenstvo je oprávněno při rozhodování o vyloučení člena CAFT zohlednit informace z více zdrojů

Členství v cechu

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členství v Cechu aplikovaných fotovoltaických technologiích (CAFT) je projevem dobrovolného závazku podnikatele dodržovat standardy kvality a etického kodexu.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

KE STAŽENÍ

506 downloads 1.0 13-03-2023 15:57
469 downloads 1.0 13-03-2023 15:57