Dotace (NZÚ, OP TAK, RRF, MODFOND) 2021-08-04T10:54:13+00:00

Nová Zelená Úsporám (NZÚ)

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Nová zelená úsporám podporuje:

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

V závislosti na energetické úspoře lze ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance)

Ke spuštění navazujícího programu NZÚ 2030 dojde v září 2021.

Modernizační fond

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se na tyto prioritní oblasti:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku, je při současných cenách emisních povolenek minimálně 150 miliard korun.

Financování opatření z Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostatných programů, v nichž budou postupně stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. První standardní výzvy z Modernizačního fondu budou vypsány během dubna 2021.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

OP TAK (Operační Program Technologie a Konkurenceschopnost) nahrazuje současný systém podpory komerčních instalací pro vlastní spotřebu OP PIK. Program se soustředí na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitalizace, technologického vybavení, energeticky úsporných řešení a dalších aktivit, které zvýší konkurenceschopnost českých malých a středních podniků. České firmy a podnikatelé dostanou z Evropské unie v letech 2021 až 2027 až 80 miliard korun na inovace a nové technologie, z toho více než 30% půjde na posun k nízkouhlíkovému hospodářství.

Pro fotovoltaiku a akumulaci je důležitý program Úspory energie. Tento program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Více na https://www.dotace-optak.cz/

Národní plán obnovy (RRF)

Země EU na pandemii společně reagují: restartují a modernizují ekonomiku. Zásadním ekonomickým prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Jde o největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU (NGEU), který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. NGEU, který VFR nově doplňuje, dosahuje výše 750 mld. EUR, z toho 390 mld. EUR jsou granty, 360 mld. EUR půjčky.

Národní plán obnovy má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku: 190 mld. Kč do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence. První výzvy se očekávají v září 2021.

Více na https://www.planobnovycr.cz/