Vývoj trhu 2020-04-04T19:37:36+00:00

Fotovoltaika 2019 v číslech

Z údajů zaslaných Cechu provozovateli sítě jsme dopočítali v období 1. 1. 2019 až 31. 1. 2019 připojení 3426 zdrojů o celkovém výkonu 25,1Mwp. Největší podíl nově připojených elektráren připadá na distribuční území ČEZu, kde se připojilo 2318 zdrojů o výkonu 17MWp, 979 fotovoltaických zdrojů o výkonu 7,4Mwp bylo připojeno na distribučním území EONu a dalších 129 na území PRE.

Dle statistik distributorů spadá 80 % instalací do segmentu mikrozdrojů a malých zdrojů do 10kWp. Zajímavé je i srovnání s údaji MŽP, které letos proplatilo 5783 žádostí o podporu systému s fotovoltaickým zdrojem. V tomto čísle jsou ale také uvedeny zdroje připojené koncem roku 2019, ale proplacené začátkem roku 2019 a 471 zdrojů z titulu C3.3, tedy DC ohřevu, který distributoři neregistrují.

Podrobné údaje MŽP (NZÚ) s rozlišením do jednotlivých kategorií je níže:

Výše uvedená čísla znamenají více než dvojnásobný růst oproti roku 2018, což je sice výborná zpráva, nicméně v porovnání s okolními státy jsme stále na méně než desetině jejich výkonů. S touto situací se nehodláme smířit a nadále jednáme o dalším uvolnění připojovacích podmínek jak investiční, tak finanční podpoře na rok 2020 a dále.

 

Předpokládaný rozvoj – Fotovoltaika do 2030

Zpravodaj Komory OZE
Jakožto členové Komory Obnovitelných Zdrojů energie si Vám dovolujeme připojit Emailový zpravodaj, který podrobně popisuje práci Komory OZE a CAFT v posledním kvartále 2019. Zpravodaj popisuje problematiku Nového stavebního zákona, chystaného Energetického zákona i vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, k jehož schválení došlo v minulém týdnu. Dle předpokladů státem schváleného scénáře by mělo dojít v letech 2021 – 2030 k připojení přes 1,8GWp fotovoltaických elektráren, což je zhruba 190MWp ročně v příslušném období. Navrhovaný scénář Komory počítal s 300+MWp zdrojů ročně. Více ve připojeném zpravodaji.

Graf: celkový předpokládaný přírůstek nových větrných a fotovoltaických elektráren v letech 2021 až 2030 (v megawattech; MW).