Vývoj trhu 2022-03-02T12:39:30+00:00

Přehled připojení za rok 2021

Podle informací od distribučních společností bylo v roce 2021 připojeno do distribuční sítě celkem 9267 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 61,68 MWp. Toto číslo zůstalo za očekáváním pro rok 2021. Ovšem podle dostupných údajů bylo v NZÚ podáno v roce 2021 celkem více jak 11 tisíc žádostí s požadovanou dotací přesahující částku 1,5 mld Kč.

Potvrzuje se trend zvyšujícího se zájmu o akumulaci energie instalovanou společně s fotovoltaikou. Instalací s akumulací bylo v roce 2021 více jak 90% z celkového počtu.

Fotovoltaika 2020 v číslech

Z údajů zaslaných Cechu provozovateli sítě jsme dopočítali v období 1. 1. 2020 až 31. 1. 2020 připojení 6219 zdrojů o celkovém výkonu 49,6Mwp. Největší podíl nově připojených elektráren připadá na distribuční území ČEZu, kde se připojilo přes 4000 zdrojů o výkonu 30,2MWp, 1920 fotovoltaických zdrojů o výkonu 18,2Mwp bylo připojeno na distribučním území EONu a dalších 212 na území PRE.

Dle statistik distributorů spadá 80 % instalací do segmentu mikrozdrojů a malých zdrojů do 10kWp.

V roce 2020 bylo v NZÚ proplaceno celkem 4 875 žádostí s vyplacenou dotací 605,8 mil Kč. Z toho bylo fotovoltaik s bateriemi 3 853 žádostí (což je 79 % z celkového počtu vyplacených žádostí) s vyplacenou dotací 534,4 mil Kč (což je 88 % z celkové vyplacené dotace).

Za rok 2020 bylo celkem podáno 6221 žádostí, kde opět drtivě vedou žádosti s bateriemi, což dokumentuje přiložený graf. Graf také ukazuje čísla podaných žádostí s bateriemi a bez baterií za poslední tři roky (kumulativně) a z vývoje predikuje počty podaných žádostí v NZÚ pro rok 2021.

Výše uvedená čísla znamenají více než dvojnásobný růst oproti roku 2019, což je výborná zpráva, nicméně v porovnání s okolními státy jsme stále na méně než desetině jejich výkonů. S touto situací se nehodláme smířit a nadále jednáme o dalším uvolnění připojovacích podmínek a jak investiční, tak finanční podpoře na rok 2021 a dále.

Předpokládaný rozvoj – Fotovoltaika do 2030

Dle předpokladů státem schváleného scénáře by mělo dojít v letech 2021 – 2030 k připojení přes 1,8GWp fotovoltaických elektráren, což je zhruba 190MWp ročně v příslušném období. Navrhovaný scénář Komory OZE počítá s 300+MWp zdrojů ročně. Více informací naleznete ve zpravodaji Komory obnovitelných zdrojů energie, jejímž je CAFT zakládajícím členem.

Graf: celkový předpokládaný přírůstek nových větrných a fotovoltaických elektráren v letech 2021 až 2030 (v megawattech; MW).