Profesní kvalifikace 2018-07-16T15:45:13+00:00

PRACOVNÍ SKUPINA PROFESNÍ KVALIFIKACE

Pracovní skupina vznikla v den ustanovující členské schůze cechu. Reaguje na nové povinnosti, které přinesl nejprve zákon č. 318/2012 sb. a následně zákon č. 310/2013 sb., kdy obě tyto právní normy požadují, aby instalace energetických zařízení využívající energie obnovitelných zdrojů prováděly autorizované osoby mající oprávnění vystavené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kvalifikační standard je součástí Národní soustavy kvalifikací, kde je uveden pod kódem 26-014-H. Školení a zkoušky jsou zajišťovány ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, kde je umístěn specializovaný zkušební polygon. Spolupráce s prestižní technickou univerzitou je garancí odbornosti a profesionality.

Pro informace o nejbližším termínu zkoušky, prosím, sledujte portál

Národní soustavy kvalifikací

Naše zkouška je vždy dvoudenní, obvykle v tomto časovém rozmezí:

  1. den:  10.00 – 18.00
  2. den:  9.00 – 13.00

Místo: VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

ul. Technická 3082/12,

budova Technická 12 – SA,

místnost SA7.10

Zkoušející:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.

Zde  můžete stáhnout formulář s přihláškou ke zkoušce. Jsou v něm uvedeny další instrukce.

Uzávěrka došlých příhlášek je nejpozději 7 dnů před začátkem zkoušky.

Cena za zkoušku je 5.600,- Kč + DPH.

Doplňující informace pro příjezd k VUT FEKT:

Do navigace zadejte křižovatku ulic Podnikatelská a Kolejní. Automobil můžete zaparkovat bezplatně na parkovišti pro zaměstnance v ulici Kolejní přímo před VUT FEKT. Ostraha vás na parkoviště vpustí.