Profesní kvalifikace 2023-10-30T10:29:57+00:00

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

CAFT organizuje jednodenní zkoušky profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) ve spolupráci s profesionály z Česká peleta, z.s.p.o.

Právní norma (zákon č. 406/2000 Sb.) požaduje, aby instalace energetických zařízení využívající energie obnovitelných zdrojů prováděly autorizované osoby mající oprávnění vystavené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění a osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby. Podrobné informace o profesní kvalifikaci a náplň zkoušky naleznete v Národní soustavě kvalifikací.

Pokud vaši technici potřebují obnovit profesní kvalifikaci, pomůžeme vám zajistit termín zkoušky. Místo konání zkoušky je Kostelec nad Orlicí. Stačí napsat na svedova@caft.cz a zajistíme vám termín podle počtu zájemců individuálně.

Přihlašovat se na zkoušku můžete také zde. Po zvolení typu zkoušky se objeví volné termíny. Zkouška se bude konat při účasti minimálně 10 osob v jednom dni.

Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je obvykle celodenní a trvá 6 až 8 hodin. Zkoušky probíhají ve specializovaných zkušebnách s autorizací od Ministerstva průmyslu a obchodu. V autorizované zkušebně v Kostelci nad Orlicí v sídle firmy Rojek probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací na veškeré typy zařízení využívající OZE. Pro profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H) je třeba splňovat podmínky §6 dle nařízení vlády 194/2022 Sb.

Místo konání zkoušek

ROJEK a.s.

U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí