Data a Fakta 2021-05-27T15:04:40+00:00

Vývoj fotovoltaiky v ČR

Rozvoj českého fotovoltaického trhu se po ukončení podpory pomocí pevných výkupních cen v roce 2014 téměř zastavil. V letech 2014-2015 se v Česku instalovalo pouze několik málo jednotek MW nových fotovoltaických elektráren ročně. V roce 2016 se díky novým dotacím z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) podařilo českou fotovoltaiku „restartovat“.

Nový instalovaný výkon pak v letech 2017 rostl postupně z 7 MW nových fotovoltaik ročně na 11 MW v roce 2018. Rozvoj nových FVE táhl také zájem zákazníků o instalace s baterií, ve kterých lze vyrobenou solární energii skladovat pro vlastní spotřebu v noci či během odběrových špiček. Z dat za rok 2020 vyplývá, že segment malých, domovních obnovitelných zdrojů stabilně roste, oproti předchozímu roku se opět zdvojnásobil. Letošní energetická agenda nám zároveň ukazuje, že tento rok bude pro rozvoj čisté energetiky zásadní.

Fotovoltaických elektráren loni přibylo přibližně 50 megawattů (MW), což představuje dvojnásobek přírůstku z roku 2019. Víc než polovina nového výkonu, přes 29 MW, představují malé zdroje do 10 kilowatt (kWp). Kromě zdrojů budovaných pro vlastní či lokální spotřebu, lze v začínající dekádě očekávat silný rozvoj instalací určených pro dodávku do sítě. Na jejich budování bude možné čerpat dotace z Modernizačního fondu.

Předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký komentuje vývoj: „Vše nasvědčuje tomu, že analýza provedená CAFT na začátku tohoto roku, která predikuje, že letos počet podaných žádostí v NZÚ bude atakovat hranice 12 tisíc, se stane realitou. A celkový instalovaný výkon fotovoltaik v roce 2021 připojených do sítě dosáhne 100 MW. Toto odvětví výrazně posílí a přinese zaměstnanost dalším stovkám pracovníků v ČR, kteří se nemusí pro nadcházející roky bát o práci, a to nejen díky rostoucímu zájmu mezi majiteli rodinných domů, ale i díky připravovaným investičním dotacím na fotovoltaiku v dalších připravovaných programech.“

Největší brzdou rozvoje české fotovoltaiky není jen nedostatek kvalitních instalatérů FVE, ale zejména legislativní překážky, které trápí instalatéry i uživatele fotovoltaiky. Vůbec největší překážkou je požadavek distribučních společnosti na tzv. vyhodnocení dodávek solární elektřiny po jednotlivých fázích do sítě. Na rozdíl od ostatních zemí EU, kde se standardně používá součtové měření, se v Česku používá měření takzvané fázové. Zákazníci v Česku tak jsou nuceni investovat často do méně efektivních a dražších asymetrických střídačů, aby se se záludnostmi fázového měření vypořádali.

Povinné fázové měření snižuje návratnost fotovoltaických projektů. Je naopak výhodné pro distributory i obchodníky s elektřinou.