Zájem o fotovoltaiku „raketově roste“

Počet žádostí, které podávají domácnosti do programu Nová zelená úsporám, se neustále zvyšuje. Platí to i o prvních měsících roku 2021: v loňském roce bylo za leden a únor podáno celkem 719 žádostí, v roce 2021 bylo za stejné období podáno celkem 1376 žádostí na fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy.
V grafu můžete vidět výrazný rozdíl v instalaci bateriových systémů, které tvoří již 80% všech instalací v rezidenčním segmentu. Tento trend je zaznamenán také v sousedním Německu a poukazuje na pozitivní motivaci investice do bateriového úložiště, které podporuje lepší vlastní spotřebu systému a nezatěžuje síť nepredikovatelnými přebytky. Růst počtu žádostí o dotaci na fotovoltaiku bez baterie byl mezi rokem 2020 a 2021 jen v řádu desítek procent.
Krize spojená s pandemií jasně motivuje majitele rodinných domů k samovýrobě elektrické energie a energetické nezávislosti.
2021-04-28T16:30:10+00:00 28.Dub, 2021|