Valná hromada 2021-10-26T14:18:53+00:00

Valná hromada Cechu akumulace a fotovoltaiky*

Termín: 12.11.2021 9:30 – 13:00

Místo: Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492, 100 00 Praha 10-Vršovice

Program:

 1. Registrace účastníků, přivítání
 2. Zahájení jednání, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Schválení programu valné hromady
 5. Prezentace priorit práce Komory OZE
 6. Prezentace činnosti spolku za rok 2020/2021
 7. Prezentace priorit práce spolku pro rok 2022
 8. Prezentace odborného tématu – Pavel Doucha
 9. Projednání zprávy kontrolní komise za rok 2019, prezentace výsledků hospodaření
 10. Schválení účetní závěrky za rok 2019/2020
 11. Schválení výše členských příspěvků na rok 2022
 12. Projednání návrhu na změnu sídla spolku
 13. Náměty členů, diskuze
 14. Závěr

*Jedná se o řádnou valnou hromadu spolku.

Zápisy z valných hromad, které se konaly v minulosti, naleznete v členské sekci.