Valná hromada 2023-02-06T15:08:05+00:00

Valná hromada Cechu akumulace a fotovoltaiky*

Termín: 9.3.2023 9:30 – 15:30

Místo: fabrika hotel, Školní 511, 396 01 Humpolec

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Prezentace činnosti spolku za rok 2021 a 2022
 5. Prezentace priorit práce spolku pro rok 2021 a 2022
 6. Projednání zprávy kontrolní komise za rok 2021, prezentace výsledků hospodaření
 7. Projednání zprávy kontrolní komise za rok 2022, prezentace výsledků hospodaření
 8. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 9. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 10. Schválení etického kodexu a kodexu standardu kvality
 11. Schválení změny stanov
 12. Prezentace odborného tématu
 13. Prezentace kandidátů pro volbu do představenstva
 14. Volba členů představenstva
 15. Náměty členů, diskuze
 16. Závěr

*Jedná se o řádnou valnou hromadu spolku.

Zápisy z valných hromad, které se konaly v minulosti, naleznete v členské sekci.