Valná hromada 2020-03-31T14:43:37+00:00

Přeloženo – SARS COV2 (o termínu budeme včas informovat, předpoklad je začátek června)

Pozvánka na valnou hromadu členů spolku Cech akumulace a fotovoltaiky, spolek

Představenstvo spolku Cech kumulace a fotovoltaiky, spolek (dále rovněž jako „Cech“) tímto svolává členy Cechu na řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada se bude konat:

Kdy: 12.3.2020, od 13:00 hodin

Kde: Přednáškový sál: Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Prezentace činnosti spolku za rok 2019
 5. Prezentace priorit práce spolku pro rok 2020
 6. Projednání zprávy kontrolní komise za rok 2019, prezentace výsledků hospodaření
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 8. Prezentace odborného tématu – Pavel Doucha
 9. Náměty členů, diskuze
 10. Prezentace technologických novinek od dodavatelů pro ČR
 11. Závěr

Prosím potvrďte svojí účast mailem na predstavenstvo@caft.cz