Valná hromada 2020-10-22T15:13:20+00:00

Nový termín valné hromady je stanoven na 10. prosince 2020. 

Pozvánka na valnou hromadu členů spolku Cech akumulace a fotovoltaiky, spolek

Představenstvo spolku Cech kumulace a fotovoltaiky, spolek (dále rovněž jako „Cech“) tímto svolává členy Cechu na řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada se bude konat:

Kdy: 10.12.2020, od 13:00 hodin

Kde: on-line

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Prezentace činnosti spolku za rok 2019/2020
 5. Prezentace priorit práce spolku pro rok 2020/2021
 6. Projednání zprávy kontrolní komise za rok 2019, prezentace výsledků hospodaření
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2019/2020
 8. Prezentace odborného tématu – Pavel Doucha
 9. Náměty členů, diskuze
 10. Prezentace technologických novinek od dodavatelů pro ČR
 11. Závěr

Prosím potvrďte svojí účast mailem na svedova@caft.cz