Prohlášení k ukončení členství společnosti Solidsun s.r.o.

Dne 27. února 2024 rozhodlo představenstvo o ukončení členství společnosti Solidsun s.r.o. v Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Rozhodnutí představenstva předcházelo důkladné šetření a odborné posouzení případu. Prostor k vyjádření dostal i dotčený člen. Výsledky provedeného šetření, jakož i přiznání pochybení ze strany dotčeného člena, dovedly představenstvo ke shora uvedenému závěru.

V rámci uvedeného šetření nebyla nijak zkoumána kvalita práce uvedeného člena, jeho finanční stabilita, ani plnění jeho právních závazků vůči svým klientům.

2024-03-04T14:13:14+00:00 04.Bře, 2024|