Profesní kvalifikace 2022-09-13T11:03:07+00:00

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

CAFT organizuje jednodenní zkoušky profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) ve spolupráci s profesionály z Česká peleta, z.s.p.o.

Právní norma (zákon č. 406/2000 Sb.) požaduje, aby instalace energetických zařízení využívající energie obnovitelných zdrojů prováděly autorizované osoby mající oprávnění vystavené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění a osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby. Podrobné informace o profesní kvalifikaci a náplň zkoušky naleznete v Národní soustavě kvalifikací.

Pokud vaši technici potřebují obnovit profesní kvalifikaci, pomůžeme vám zajistit termín zkoušky. Místo konání zkoušky je Kostelec nad Orlicí a pro členy CAFT je zkouška za výhodnou cenu 4.500 Kč bez DPH. Stačí napsat na svedova@caft.cz a zajistíme vám termín podle počtu zájemců individuálně.

Přihlašovat se na zkoušku můžete také zde. Po zvolení typu zkoušky se objeví volné termíny a pro zvýhodněnou cenu stačí zadat účastnický kód “CAFT”. Zkouška se bude konat při účasti minimálně 10 osob v jednom dni.

Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je obvykle celodenní a trvá 6 až 8 hodin. Zkoušky probíhají ve specializovaných zkušebnách s autorizací od Ministerstva průmyslu a obchodu. V autorizované zkušebně v Kostelci nad Orlicí v sídle firmy Rojek probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací na veškeré typy zařízení využívající OZE. Pro profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H) je třeba splňovat podmínky §6 dle nařízení vlády 194/2022 Sb.

Místo konání zkoušek

ROJEK a.s.

U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí