NZU a vyjímka SARS COV2

před několika hodinami se nám podařilo vyjednat se SFŽP výjimečné podmínky pro výplaty dotací na instalace fotovoltaických elektráren po dobu trvání krizové situace.
Doklad o dokončení FVE bez PPP
Vzhledem k současným problémům distribuce s připojováním nových FVE do sítě vyjednal CAFT se SFŽP výjimku pro pozdější dodání protokolu o prvním paralelním připojení. Až do 30. června 2020 není nutné dokládat PPP a dotace budou vypláceny na základě těchto dokumentů: faktury a potvrzení o úhradě, kladné revizní zprávy systému a smlouvy o připojení. PPP žadatelé dodají později spolu s prohlášením o přijetí podmínek dotace.

 

Kompletní seznam aktuálně požadovaných dokumentů k doložení dokončení realizace najdete v poslední aktualitě NZÚ zde (jde o poslední zprávu úplně dole).

 

K tématu aktuálně vydanou tiskovou zprávu CAFT a Komory OZE naleznete tady.

 

Vstřícný postoj SFŽP oceňujeme a věříme, že vám vyjednané opatření pomůže překlenout složité období.

2020-03-31T14:36:06+00:00 01.Dub, 2020|