25,1MWp instalací v roce 2019

Z údajů zaslaných Cechu provozovateli sítě jsme dopočítali v období 1. 1. 2019 až 31. 1. 2019 připojení 3426 zdrojů o celkovém výkonu 25,1Mwp. Největší podíl nově připojených elektráren připadá na distribuční území ČEZu, kde se připojilo 2318 zdrojů o výkonu 17MWp, 979 fotovoltaických zdrojů o výkonu 7,4Mwp bylo připojeno na distribučním území EONu a dalších 129 na území PRE.

Dle statistik distributorů spadá 80 % instalací do segmentu mikrozdrojů a malých zdrojů do 10kWp. Zajímavé je i srovnání s údaji MŽP, které letos proplatilo 5783 žádostí o podporu systému s fotovoltaickým zdrojem. V tomto čísle jsou ale také uvedeny zdroje připojené koncem roku 2019, ale proplacené začátkem roku 2019 a 471 zdrojů z titulu C3.3, tedy DC ohřevu, který distributoři neregistrují.

Podrobné údaje MŽP (NZÚ) s rozlišením do jednotlivých kategorií je níže:

Výše uvedená čísla znamenají více než dvojnásobný růst oproti roku 2018, což je sice výborná zpráva, nicméně v porovnání s okolními státy jsme stále na méně než desetině jejich výkonů. S touto situací se nehodláme smířit a nadále jednáme o dalším uvolnění připojovacích podmínek jak investiční, tak finanční podpoře na rok 2020 a dále.

2020-04-04T19:25:21+00:00 23.Bře, 2020|