25.5. v Brně proběhne bezplatný workshop ověřování a prokazování souladu výroben

Představena bude metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky EU nařízení RfG v podmínkách ČR, se zaměřením na výrobny připojované do distribuční soustavy (DS) nn a vn. Procesy vedoucí k připojení výrobny budou shrnuty v podobě postupů zavedených a zaváděných u českých provozovatelů DS (PDS). Dílčí způsoby ověřování souladu budou rozebrány z pohledu laboratorních zkoušek souladu komponent a terénních zkoušek výrobních modulů, s relevantní substitucí simulacemi souladu. V neposlední řadě je záměrem shrnout možnosti prokazující soulad výrobny pro účely posouzení ze strany PDS, a upozornit na problematiku zajištění trvání souladu se souvisejícím monitoringem souladu.

Přihlásit se na poslední volná místa stále můžete prostřednictvím webového formuláře. Za každou společnost, či instituci, je možné přihlásit maximálně dva účastníky. Workshop je bezplatný.

Veškeré informace i program naleznete zde.

2023-05-23T09:36:28+00:00 23.Kvě, 2023|