Přehled připojení za rok 2020 a výhled do 2021

Z předběžných dat za rok 2020 vyplývá, že segment malých, domovních obnovitelných zdrojů stabilně roste, oproti předchozímu roku se opět zdvojnásobil. Letošní energetická agenda nám zároveň ukazuje, že tento rok bude pro rozvoj čisté energetiky zásadní.
Fotovoltaických elektráren loni přibylo přibližně 50 megawattů (MW), což představuje dvojnásobek přírůstku z roku 2019. Víc než polovina nového výkonu, přes 29 MW, představují malé zdroje do 10 kilowatt (kWp).
V roce 2020 bylo v NZÚ proplaceno celkem 4 875 žádostí s vyplacenou dotací 605,8 mil Kč. Z toho bylo fotovoltaik s bateriemi 3 853 žádostí (což je 79 % z celkového počtu vyplacených žádostí) s vyplacenou dotací 534,4 mil Kč (což je 88 % z celkové vyplacené dotace).
Za rok 2020 bylo celkem podáno 6221 žádostí, kde opět drtivě vedou žádosti s bateriemi, což dokumentuje přiložený graf. Graf také ukazuje čísla podaných žádostí s bateriemi a bez baterií za poslední tři roky (kumulativně) a z vývoje predikuje počty podaných žádostí v NZÚ pro rok 2021.
Největší brzdou dalšího rozvoje rezidenčních instalací je požadavek distribučních společnosti na tzv. vyhodnocení dodávek solární elektřiny po jednotlivých fázích do sítě, které snižuje návratnost fotovoltaických projektů. Je naopak výhodné pro distributory a obchodníky s elektřinou.

V roce 2021 až 2022 se trh může dostat přes 100 MW nových fotovoltaických instalací za rok. Kromě zdrojů budovaných pro vlastní či lokální spotřebu, lze v začínající dekádě očekávat silný rozvoj instalací určených pro dodávku do sítě. Na jejich budování bude možné čerpat dotace z Modernizačního fondu.

2021-04-15T15:31:57+00:00 15.Dub, 2021|