Nová Zelená Úsporám – otázky a odpovědi.

Během měsíce května absolvovala pracovní skupiny dotace misi na Operačním fondu Životního prostřední, který spravuje dotace NZU. Měli jsme jasné otázky k metodice a potřebovali jsme dát odpovědi členům Cechu.

Po formulaci těchto otázek, jsme požádali SFŽP o autorizaci odpovědí a zde je máte.

Předkládáme všechny naše otázky a pouze vybrané odpovědi. Kompletní seznam odpovědí je určen výhradně členům Cechu a mají ho k dispozici v členské sekci pod přihlášením  na webu CAFT.cz

Také je v následujících dnech obdrží do svého emailu.

 

Dotazy Nová zelená úsporám

FVE (Podoblasti podpory C.3.4 až C.3.7)

Výměna střídače. Stejný typ, akorát jiné sériové číslo. Je potřeba změnu hlásit na NZU?

Pokud je provedena výměna střídače za stejný typ, není třeba výměnu na SFŽP ČR hlásit, výrobní číslo není ze strany SFŽP ČR evidováno.

Výměna střídače. Jiný typ. Je potřeba změnu hlásit na NZU? Je potřeba udělat nový energetický posudek?

Pokud byl stávající střídač vyměněn za jiný typ, který má stejné nebo lepší parametry, je nutné o této změně informovat SFŽP ČR formou informace (postačí e-mailem na elektronickou podatelnu), nové energetické hodnocení ani změna žádosti není vyžadována. Zákazník by v takovém případě měl od instalační firmy obdržet protokol o výměně, kde bude uveden i důvod výměny. Při případné kontrole na místě, kterou může v době udržitelnosti vykonat SFŽP ČR, zákazník tento protokol poskytne k nahlédnutí.

Výměna baterií z olova na LiFePo4. Je potřeba hlásit na NZU? Je potřeba udělat nový energetický posudek? Poměr na výkon elektrárny/kapacitu baterií dodržen.

Po výměně typu akumulátorů z olověných na LiFePO4 je nutné o této změně informovat SFŽP ČR formou informace (postačí e-mailem na elektronickou podatelnu). V případě, že kapacita zůstane zachována, případně dojde ke zvýšení, původní kapacity akumulátorů, není nutné řešit změnu energetického hodnocení a žádosti. V opačném případě, kdy dojde ke snížení kapacity, je nutné dodržet předepsaný minimální poměr instalovaného výkonu elektrárny s minimální kapacitou akumulátorů a dále doložit energetický posudek, který potvrdí, že jsou i nadále splněny všechny podmínky programu.

Pokud chce zákazník přidat ke stávající elektrárně další panely, je potřeba hlásit změnu na NZU a udělat nový energetický posudek? Musí i nadále splňovat poměr (1,25/1,75) VÝKON FVE/BATERIE?
odpověď pouze členům…..

Otázka ad4, co když přidáme další elektrárnu (panely + střídač) na jinou fázi než byla stávající elektrárna. Musíme hlásit na NZU a dělat nový energetický posudek?

odpověď pouze členům…..

9,9 kWp instalace, proces NZÚ, cca za rok dalších cca 10 kWp. Klient má spotřebu cca 70 MWh ročně. Lze takto provést nebo je to porušení dotace?

odpověď pouze členům…..

Pokud má zákazník zelený bonus a velkou spotřebu domu. Chce si zažádat o dotaci z NZÚ. Stávající elektrárna i nová pořízená z dotace NZÚ by splňovala veškeré podmínky NZÚ = z celkové výroby by spotřeboval více než 70%, atd. Lze požádat o dotaci?

odpověď pouze členům…..

Pokud má někdo dotaci C.3.3 a chce nyní C.3.7, tak dostane jen rozdíl oproti již vyplacené dotaci? Dle podmínek programu by měl dostat v případě bateriového systému plnou dotaci.

odpověď pouze členům…..

 

 

FVE a tepelná čerpadla (podoblast podpory C.3.8)

Co je myšleno plynule řízenou topnou tyčí v dotaci C.3.8?

odpověď pouze členům…..

Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 %. Lze použít tepelné čerpadlo, které regulujeme v rozsahu 37% až 100%. Z jakého důvodu byla zvolena regulace od 35%?

odpověď pouze členům…..

Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 %. Elektrokotel s regulací od 2% není na trhu. Každý elektrokotel se spíná po jednotlivých topných tyčí. Příklad – elektrokotel o výkonu 9 kW se spíná buď 3 kW, 6kW nebo na plný výkon 9 kW.

odpověď pouze členům…..

Změnit velikost nádob na kWp. FVE vyrábí zejména v měsících, kdy není potřeba topit, ale spíše chladit. V létě při plném výkonu budeme mít nahřátou akumulační nádobu do topení o objemu cca 600 litrů a nelze vypotřebovat.

odpověď pouze členům…..

Zákazník má tepelné čerpadlo a k němu nádobu o objemu 900 litrů na topení. K ohřevu TUV používá elektrický bojler (umístěný na druhém konci domu). Lze využít dotaci?

odpověď pouze členům…..

 

 

Všeobecné

NZÚ by měla být rozšířena na bytové domy po celé ČR, to asi není nic nového. U rodinných domů se program osvědčil, na druhé straně bytové domy stagnují a je to právě z důvodu, že není v tomto segmentu dostupný dotační program, kde by realizační firmy mohly klienta provést od A do Z bez rizika, že je někdo podstřelí ve výběrovém řízení, nebo že FVE nebude muset být součástí nějakého komplexnějšího opatření (zateplení, výměna oken atp.).

odpověď pouze členům…..

 

V NZÚ je dle mého názoru zbytečná podmínka, že FV panely nesmí být umístěny na pozemku, pouze na budově zakreslené v katastru. Pokud jsou splněny všechny další podmínky, pak nehrozí, že bude systémy financovanými z NZÚ zabírána úrodná půda nebo že se budou stavět monstra za účelem výdělku. U některých domů prostě nemáte, kam panely umístit, konstrukce na pozemku nebo panely nad garážovým stáním, na různých přístřešcích by tohle elegantně řešila. Celý odstavec v závazných podmínkách ve znění “Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu.” je nadbytečný a v mnoha případěch zbytečně limitující. Riziko, že nebude zajištěna udržitelnost projektů umisťovaných mimo stavby vedené v katastru je dle mého názoru minimální. Řešitelné by to bylo uvedením podmínky, že FV systém musí být napojen na rozvody domu a určen výhradně pro potřeby RD.

odpověď pouze členům…..

Rád bych navrhnul zrušit podmínku, že rodinný dům může mít maximálně 3 bytové jednotky. Je to takto uvedeno v definici pojmů programu. Chápu, že toto vychází z různých dalších norem a předpisů (§2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), ale některé rodinné domy prostě mají větší počet samostatných bytových jednotek a přesto jsou v katastru vedeny jako “rodinný dům” nebo “stavba pro bydlení”. Tato podmínka opět eliminuje ze hry některé majitele rodinných domů a je to škoda. Místo definice rodinného domu by se program měl řídit tím, co je uvedeno v katastru a tím by se tento problém eliminoval. Vím, že fond někdy dokáže z podmínek definice RD slevit, pokud například dům má více než 2 nadzemní podlaží, nebo pokud není splněna podmínka nadpoloviční podlahové plochy určené k trvalému bydlení u zemědělských usedlostí. Proč jsou však v programu podmínky, na které se následně dají vyjednat výjimky? Zřejmě by bylo efektivnější takové podmínky rovnou zrušit.

odpověď pouze členům…..

Pokud si podáme žádost o dotaci, ta bude schválena, tak máme 12 měsíců na doložení realizace. Toto platí i v případě, kdy skončí programové období? Programové období končí 31. prosince 2021, znamená to tedy, že čistě teoreticky u posledního zákazníka máme čas na doložení realizace do prosince 2022?

odpověď pouze členům…..

 

 

Máte další dotazy? Spojte se s námi. 

2019-07-28T01:00:45+00:00 26.Čvc, 2019|