Dotace (NZU, OPPIK, OPŽP) 2020-02-11T13:47:29+00:00

NZU – Nová Zelená Usporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je jedním z operačních programů, díky kterým může Česká republika v období 2014 – 2020 čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. OPPIK je určen zejména pro podporu investičních projektů českých podnikatelů, dotaci ovšem mohou získat i subjekty státní správy, případně i města a obce.

Pro fotovoltaiku a akumulaci je důležitý program Úspory energy. Tento program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Více na https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/