Čekací lhůty na obnovitelné zdroje se zkrátily

Přes 60 % instalačních firem v průzkumu uvedlo, že stihne zprovoznit fotovoltaiku, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory na rodinném domě do tří měsíců od uzavření smlouvy. Do čtyř měsíců to pak stihnou čtyři firmy z pěti. Dále přes 90 % firem uvedlo, že aktuálně nabízí kratší čekací lhůty než loni. Výzkum provedla Komora obnovitelných zdrojů energie společně se svými členy. Zúčastnila se ho víc než polovina montážních firem sdružených v oborových asociacích CAFT, AVTČ a ČSSE. [1] Asociace zároveň připomínají rady pro spotřebitele, jak si správně vybrat dodavatele i nový zdroj energie

„Firmy na jedné straně obnovily své dodavatelské řetězce a najaly a školí nové zaměstnance. A na druhé straně stát zjednodušuje podmínky a zpřístupňuje dotace novým skupinám spotřebitelů. Domnívám se, že zájem domácností podporuje i příprava podmínek pro sdílení energie,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Miroslav Mikeš, člen vedení Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:
„Z výsledků šetření jasně vychází skvělá zpráva pro žadatele v Nové zelené úsporám Light: senioři i zranitelné domácnosti mohou ušetřit za energii už v letošním roce. Díky rychlé instalaci fotovoltaiky stihnou i hlavní letní sezónu.”
 
Petr Horký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl:
„Domnívám se, že sledujeme stabilizaci trhu, kdy dodací lhůty jsou pro zákazníky přijatelné a stát domácnosti podporuje.”

Jiří Kalina z Československé společnosti pro sluneční energii, řekl:
„Jsme rádi, že se pomalu stabilizují dodávky výrobců zejména zásobníkových ohřívačů a akumulačních nádrží a můžeme tak pomoci domácnostem rychle k výrazným úsporám energie.”

Výsledky průzkumu v grafech a komentářích: fotovoltaikatepelná čerpadla a solární kolektory

2023-05-02T16:52:50+00:00 02.Kvě, 2023|