Chceme,

→ aby se fotovoltaika udržela a dále rozvíjela jako již tradiční technické obory a stala se zdrojem pracovních příležitostí


→ zvýšit atraktivitu pro investování do střešních fotovoltaických projektů


→ zjednodušit celý proces schválení a připojení projektů


→ aby se trvale zvyšovala energetická nezávislost budov a tím i bezpečnost státu


→ aby budování decentrálních energetických zdrojů bylo veřejností vnímáno jako všeobecně prospěšné