→ Včasné informace o legislativních změnách a rady, jak si s nimi v praxi poradit

→ Zprostředkování Vašich podnětů a iniciace legislativních změn

→ Pomoc při řešení problémů v podnikání

→ Podpora při rozvoji Vaší podnikatelské činnosti

→ Sdílení zkušeností a znalostí z praxe

→ Příležitost k navázání obchodních kontaktů