Členství v Cechu aplikovaných fotovoltaických technologiích (CAFT) je projevem dobrovolného závazku podnikatele dodržovat standardy kvality a etického kodexu.

O členství v Cechu se může ucházet fyzická nebo právnická osoba provozující na území České republiky živnost v oboru dle čl.3 odst. 3 Stanov.

a) výrobce systému nebo komponent
b) realizátor systému
c) projektant, architekt, konzultant
d) servisní firmy a firmy poskytující služby pro optimální provoz systémů
e) výzkumná centra a vzdělávací zařízení

Fyzické nebo právnické osoby, které neprovozují na území ČR živnost dle čl. 5 odst. 1. Stanov např. Provozovatelé fotovoltaických elektráren mohou zažádat o tzv. Přidružené členství.


Pro získání členství nebo přidruženého členství v Cechu je třeba vyplnit přihlášku, předložit referenční dokumentaci o dosavadní činnosti a uhradit členský příspěvek.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí sdělí uchazeči ředitel Cechu se stručným odůvodněním nejpozději do 21 dnů písemně a zašle doporučeným dopisem nebo emailem spolu se zálohovou fakturou na členský příspěvek.

Práva a povinnosti člena Cechu

Cech je založen na demokratických principech. Členové Cechu mají rovná práva a povinnosti. Každý člen, ať fyzická či právnická osoba, má při rozhodování jeden hlas. Vyjímkou je tzv. Přidružené členství a Čestné členství.

Příspěvky členů Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií CAFT

Roční členský příspěvek pro každého člena bez rozdílu členské kategorie je 6.000 Kč. Bude-li počátek členství v průběhu kalendářního roku, vypočte se výše příspěvku poměrným způsobem se zaokrouhlením na celé měsíce.

V případě ukončení členství z rozhodnutí člena se členský příspěvek nevrací. Bude-li člen z cechu vyloučen, bude mu poměrná část příspěvku zaokrouhlená na celé měsíce vrácena.

 


Příkladem referenční dokumentace může být výběr z postavených elektráren, obrat realizovaný za předchozí rok apod.