Poslání a cíle cechu

 • Podporovat rozvoj a využívání technických řešení pro výrobu, ukládání a spotřebu elektřiny z fotovoltaických zdrojů
 • Zvyšovat energetickou soběstačnost budov, obcí, měst, domácností a výrobních areálů jako aktivních prvků elektrizační soustavy
 • Zvyšovat energetickou bezpečnost občanů a firem v České republice
 • Spolupracovat s dalšími dobrovolnými organizacemi na dosažení cílů cechu.
 • Spolupracovat se státní správou a s politickou reprezentací na dosažení cílů cechu.
 • Informovat veřejnost o cílech a úspěších cechu, rehabilitovat v očích veřejnosti fotovoltaiku jako jeden z nejperspektivnějších zdrojů energie z pohledu drobných a středních spotřebitelů energie.
 • Spolupracovat s akademickou obcí na dosažení cílů cechu.

Morální závazky členů

 • Členové cechu hájí cech a cíle cechu navenek i vůči ostatním členům cechu
 • Členové cechu dbají na dodržování podmínek kvality a bezpečnosti
 • Členové cechu se vzdělávají v oboru a sdílejí své zkušenosti a poznatky s ostatními členy cechu
 • Členové cechu upřednostňují kvalitu a dlouhodobé cíle před okamžitým ziskem

Dodržování kodexu

 • Členové cechu přistoupili k tomuto kodexu a uznávají závaznost tohoto kodexu
 • Členové cechu berou na vědomí, že mohou být vyloučeni v důsledku hrubého, nebo opakovaného porušování tohoto kodexu
 • O závažnosti porušení kodexu rozhoduje etická komise
 • Etická komise je nezávislý orgán cechu volený a pracující v souladu se stanovami cechu